VA-keur

 

Het keurmerk

Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen, zoals palletwagens, stapelaars, acculaders, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het VA-keur biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is. VA-keur staat voor Veiligheid Arbeidsmiddelen. Het keuringssysteem schrijft de inhoud van de keuring voor en stelt eisen aan zowel het bedrijf als de keurmeester. Wij kunnen de volgende soorten machines keuren:
– Intern transportmaterieel
– Intern transportmaterieel (zwaar, boven 16 ton)
– Starre en roterende verreikers
– Hoogwerkers, schaar en telescoop, wiel of rups
– Acculaders behorende bij de vorkheftrucks
– Voorzetapparatuur
– Werkbakken
– Veeg/schrobmachines
– Elektrische apparaten die vallen onder de NEN3140
 
De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Overigens dient elk kwaliteitszorgsysteem een verklaring te bevatten van de directie van het bedrijf dat de keuring uitvoert, waarin staat dat de keurmeesters volledig onafhankelijk zijn in hun oordeel. Een objectieve veiligheidskeuring is daarmee gegarandeerd. De VA veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:
– Het transportmiddel staat niet langer stil dan noodzakelijk
– De aangebrachte sticker geeft de garantie dat geen enkel veiligheidsaspect of onderdeel over het hoofd is gezien.
Ons bedrijf beschikt over meerdere keurmeesters die deze veiligheidskeuringen uit kunnen voeren.